Dachaigh

Caidreachas nan Sgrìobhaiche (Alba)

’S e prìomh-amas Caidreachas nan Sgrìobhaiche (Alba) litreachas sgrìobhte is labhairte a chur mu choinneamh poball na h-Alba, a’ toirt spèis do dh’iomadachd agus feumannan-taice a bharrachd.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s